Adfærdsbehandler / Adfærdsspecialist uddannelse hos DDi

DDi – Vejleder & Adfærdsspecialist uddannelsen

Uddannelsesforløb for CPV & CPA
Uddannelsen DDi Certificeret Professionel Vejleder for hundeejere (DDi CPV) og  DDi Certificeret Professionel Adfærdsspecialist (DDi CPA) er opbygget af 2 dele, bestående af teoretisk & praktisk undervisning. Uddannelserne er normeret til henholdsvis 2 og 3 år, men kan ved intensivt studie opnås efter 1½ og 2½ år inklusiv forgående CPH / CPI uddannelse.

CPV – 2 årig uddannelse
Den teoretiske undervisning for CPV uddannelse består af ikke mindre end 65 kursus dage, der primært afholdes søndage i tidsrummet 11-18, samt enkelte onsdag aftener.
Den praktiske undervisning består af op til 70 timers praktisk træning – herunder enetimer i Vejledning af Hundeejer, typisk 1-2 timer om ugen (aften).  Dertil komme egene vejledningsenetimer – minimum 10, samt adgang til ubegrænset sparing i dine egene vejledningsenetimer.
Føler du behov for yderligere praktisk træning i din studieperiode, er dette også muligt og uden at det koster mere!

Ønsker du at fortsætte på CPA uddannelsen i direkte i forlængelse, kan dette gøres uden at skulle ansøge og uden at skulle betale indskud.

CPA – 3 årig uddannelse
Den teoretiske undervisning for CPA uddannelse består af ikke mindre end 75 kursusdage, der primært afholdes søndage i tidsrummet 11-18, samt enkelte onsdag aftener.
Den praktiske undervisning består af op til 140 timers praktisk træning for CPA – herunder enetimer i Adfærdsbehandling af hunde, typisk 1-3 timer om ugen (aften). Dertil kommer egene adfærdsbehandlinger – minimum 20, samt ubegrænset sparing og vejledning i dine egene adfærdsbehandlinger og i forbindelse med udarbejdelsen af dit CPA afgangsspeciale under dit uddannelsesforløb.
Føler du behov for yderligere praktisk træning i din studieperiode, er dette også muligt og uden at det koster mere!

Adfærdsbehandler - DDi certificeret

Optagelse på uddannelsen
Du kan tilmelde dig og starte uddannelsen uden at skulle vente, hvis du allerede er startet på CPH eller CPI uddannelsen, eller allerede har en DDi CPH / CPI uddannelse, som du naturligvis ikke skal tage igen og forkorter dermed din uddannelse til henholdsvis 1 eller 2 år. afhængende af hvilen overbygning du vælger.
CPV og CPA uddannelsen er opbygget af uafhængige moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden. Har du allerede uddannelses fra andet sted, forligger mulighed for merit, mod dokumentation for uddannelse og specifikt indhold. Du forkorter dermed også uddannelsen til henholdsvis 1 eller 2 år.

Send din uforpligtende ansøgning, eller ring til administrationen for yderligere oplysninger på tlf. nr. 26 92 26 19. Vi tilbyder p.t. uddannelsen i Storkøbenhavnsområdet – den teoretiske del, nærmere betegnet i vores uddannelsesfaciliteter beliggende i Farum.

Ansøgning
Du tilmelder dig uddannelserne ved at sende en uforpligtende ansøgning med angivelse af studiegren.
Bemærk – du skal have en forgående CPH eller en CPI uddannelse før du kan starte.
Har du en tilsvarende uddannelses fra andet uddannelsessted, kan du søge om merit.

For at studere på CPA uddannelsen, skal du desuden have en videregående ungdomsuddannelse som f.eks. HTX, HF eller lignende, samt gerne have mindst 3 års erhvervserfaring og gerne fra en anden branche. Har du ikke egen hund, kan DDi være behjælpelig med at finde hund til din praktiske uddannelse.

Beskriv hvorfor du ønsker din uddannelse hos DDi, eventuelle erfaring med dyr og hvilke dyr,  samt dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen. Vedhæft C.V. med vellignende billede i jpg format, der beskriv din foregående uddannelse og erhvervserfaring.

Godkendes din ansøgning, modtager du efterfølgende yderligere oplysninger, herunder en specificeret studieplan. Du er optaget på holdet efter modtagelse af skriftlig godkendelse fra DDi, og din tilmeldingen er først bindende, ved din efterfølgende bekræftelse. DDi kan først sikre din plads på uddannelsen, når vi har modtaget dit indskud på kr. 5000,- Indskud refunderes ikke.
Uddannelsesstart forudsætter 8 studerende for oprettelse. Skulle holdet mod forventning ikke oprettes, refunderes indskud og eventuel anden betaling for uddannelsen som er betalt til DDi.
Andre relatere eller ikke relaterede omkostninger afholdes for egen regning.

Vil du tage adfærdsspecialist uddannelsen?
Ansøg her

Eller ring på 26 92 26 19 for yderligere oplysninger.

Følgende pensum er bl.a. indeholdt i den teoretiske del af CPV / CPA uddannelserne:

 • Hundens Oprindelse & Adfærd
 • Hundens behov kontra vores
 • Indlæringspsykologi
 • Etologi*
 • Hundens kropssprog
 • Racekendskab
 • Problemadfærd
 • Patologisk adfærd*
 • Sygdomsrelateret adfærd
 • Stress analyse for hunde*
 • Sygdomme / Pleje / Førstehjælp
 • Kommunikation
 • Pædagogik
 • Praktisk træning
 • Kyno træning
 • Klikker træning
 • Vejledning af hundeejer
 • Adfærdsbehandlinger*
 • Alene hjemme behandling
 • Analyser / Journal føring*
 • Egne vejledningsenetimer
 • Egne adfærdsbehandlinger*
 • Afgangsspeciale*
 • Mundtlig og Skriftlig eksamen

* (Pensum markeret med * er kun indehold i CPA uddannelsen)

Vi stiller krav
På en uddannelse med samme niveau som en Batchler, stilles der krav til dig som studerende. Du skal være vel forberedt og følge undervisningen. Under studiet vil der være 2-4 skriftlige terminsopgaver du skal aflevere og bestå, samt 2-3 praktiske prøver med hund og for CPA studiet yderligere 2 prøver med andet dyr, der skal bestås. Under studiet  vil der være skriftlige og mundtlige prøver der skal bestås, samt for CPA uddannelsen dit afgangsspeciale for endelig færdiggørelse af uddannelsen til DDi Certificeret Professionel Adfærdsspecialist.

Du kommer, med andre ord, ikke sovende til din uddannelse og specielt i den periode hvor du skriver speciale, må du påregne mindre fritid, end du ellers er vandt til. DDi tilbyder den mest omfattende Vejleder og Adfærdsspecialist uddannelse på både det teoretiske plan og ikke mindst det praktiske.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og generelle ændringer.
Ændringer kan foretages uden forudgående varsel.

Få den bedst mulige uddannelse
Er du engageret, flittig og åben for ny læring, samt udnytter alle de tilbudte uddannelsesresurser, vil du opnå den bedst mulige uddannelse inden for feltet og være i stand til at give dine klienter den bedst mulige rådgivning efter endt uddannelse.

Består du eksamen med en karakter over middel, og i øvrigt opfylder de gældende kriterier og egenskaber for DDi instruktører og Adfærdsspecialister, forlægger der efterfølgende mulighed for lønnet job hos DDi. Endvidere foreligger der mulighed for at indgå i uddannelse af Social og Servicehunde gennem vores samarbejde med HandiHund.

(DDi kan ikke garantere beskæftigelse efter bestået eksamen, hverken internt eller eksternt)

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Ring på 26 92 26 19 for yderligere oplysninger.

Læs om priserne her