Adfærdsbehandler / Adfærdsspecialist uddannelse hos DDi

DDi – Vejleder & Adfærdsspecialist uddannelsen

Uddannelsesforløb for CPV & CPA
Uddannelsen DDi Certificeret Professionel Vejleder for hundeejere (DDi CPV) og  DDi Certificeret Professionel Adfærdsspecialist (DDi CPA) er opbygget på lignende vis som CPI uddannelsen og er bestående af teoretisk & praktisk undervisning.
Uddannelserne er normeret til 12 måneder.

CPV – 1 årig uddannelse
Den teoretiske undervisning for CPV uddannelse består af ikke mindre end 65 kursus dage, der primært afholdes søndage i tidsrummet 11-18, samt enkelte onsdag aftener.
Den praktiske undervisning består af op til 70 timers praktisk træning – herunder enetimer i Vejledning af Hundeejer, typisk 1-2 timer om ugen (aften).  Dertil komme egene vejledningsenetimer – minimum 10, samt adgang til ubegrænset sparring i dine egne vejlednings enetimer.

Føler du behov for yderligere praktisk træning i din studieperiode, er dette også muligt og uden at det koster mere!

CPA – 1 årig uddannelse
Den teoretiske undervisning for CPA uddannelse består af ikke mindre end 75 kursusdage, der primært afholdes søndage i tidsrummet 11-18, samt enkelte onsdag aftener.
Den praktiske undervisning består af op til 140 timers praktisk træning for CPA – herunder enetimer i Adfærdsbehandling af hunde, typisk 1-3 timer om ugen (aften). Dertil kommer egene adfærdsbehandlinger – minimum 10, samt ubegrænset sparing og vejledning i dine egene adfærdsbehandlinger og i forbindelse med udarbejdelsen af dit CPA afgangsspeciale under dit uddannelsesforløb.

Føler du behov for yderligere praktisk træning i din studieperiode, er dette ligeledes også muligt og uden at det koster mere!

Adfærdsbehandler - DDi certificeret

Optagelse på uddannelsen
Du kan tilmelde dig og starte uddannelsen uden at skulle vente, hvis du allerede har en DDi CPI uddannelse.

Har du uddannelses fra andet sted, forligger der mulighed for merit, mod dokumentation for uddannelse og specifikt indhold.
Du kan dermed forkorte dit uddannelsesforløb i forhold til din tidligere uddannelse.

Ansøgning
Du tilmelder dig uddannelserne ved at sende en uforpligtende ansøgning med angivelse af studiegren.
Bemærk – du skal have en forgående en CPI uddannelse før du kan starte på CPV.
Har du en tilsvarende uddannelses fra andet uddannelsessted, kan du søge om merit.

For at studere på CPA uddannelsen, skal du desuden have en videregående ungdomsuddannelse som f.eks. HTX, HF eller lignende.

Har du ikke egen hund, kan DDi være behjælpelig med at finde hund til din praktiske uddannelse.

Beskriv hvorfor du ønsker din uddannelse hos DDi, eventuelle erfaring med dyr og hvilke dyr,  samt dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen. Vedhæft C.V. med vellignende billede i jpg format, der beskriv din foregående uddannelse og erhvervserfaring.

Vedlæg dokumentation for afsluttet CPI uddannelse eller fra andet uddannelsessted ved ansøgning på merit for CPV.

Ved anssøgning på CPA vedlægges dokumentation for afsluttet CPV uddannelse, eller fra andet uddannelsessted ved ansøgning på merit for CPA.

Godkendes din ansøgning, modtager du efterfølgende yderligere oplysninger, herunder en specificeret studieplan ved din indbetaling af indskud.
Du er optaget på holdet efter modtagelse af skriftlig godkendelse fra DDi, og din tilmeldingen er først bindende, ved din efterfølgende bekræftelse og indbetaling af indskud. 

Uddannelsesstart forudsætter 8 studerende for oprettelse. Skulle holdet mod forventning ikke oprettes, refunderes indskud og eventuel anden betaling for uddannelsen som er betalt til DDi.
Andre relaterede eller ikke relaterede omkostninger afholdes for egen regning.

Vil du søge ind ?

Ansøg her

Eller ring på 26 92 26 19 for yderligere oplysninger.

Følgende pensum er bl.a. indeholdt i den teoretiske del af CPV / CPA uddannelserne:

 • Hundens Oprindelse & Adfærd
 • Hundens behov kontra vores
 • Indlæringspsykologi
 • Etologi*
 • Hundens kropssprog
 • Racekendskab
 • Problemadfærd
 • Patologisk adfærd*
 • Sygdomsrelateret adfærd
 • Stress analyse for hunde*
 • Sygdomme / Pleje / Førstehjælp
 • Kommunikation
 • Pædagogik
 • Praktisk træning
 • Kyno træning
 • Klikker træning
 • Vejledning af hundeejer
 • Adfærdsbehandlinger*
 • Alene hjemme behandling
 • Analyser / Journal føring*
 • Egne vejledningsenetimer
 • Egne adfærdsbehandlinger*
 • Afgangsspeciale*
 • Mundtlig og Skriftlig eksamen

* (Pensum markeret med * er kun indehold i CPA uddannelsen)

Vi stiller krav
Du skal være vel forberedt og følge undervisningen. Under studiet vil der være en skriftlige terminsopgaver du skal aflevere og bestå, samt praktiske prøver med hund og for begge studieretninger.

På vores CPA uddannelse med samme niveau som en Batchler, stilles der yderligere krav til dig som studerende.
Der er desuden 2 prøver med andet dyr, der skal bestås, samt dit afgangsspeciale for endelig færdiggørelse af uddannelsen til DDi Certificeret Professionel Adfærdsspecialist.

Du kommer, med andre ord, ikke sovende til din uddannelse og på CPA uddannelsen, er det specielt i den periode hvor du skriver speciale, du må påregne mindre fritid, end du ellers er vandt til.

DDi tilbyder den mest omfattende Vejleder og Adfærdsspecialist uddannelse i Danmark – både på det teoretiske og ikke mindst det praktiske plan. 

 Job hos Dansk Dyreinstitut
Består du eksamen med en samlet karakter over middel, og i øvrigt opfylder de gældende kriterier og egenskaber for DDi instruktører og Adfærdsspecialister, er der efterfølgende god mulighed for lønnet job hos DDi.
Endvidere foreligger der mulighed for at indgå i vores uddannelse af Social og Servicehunde.
(DDi kan ikke garantere beskæftigelse efter bestået eksamen, hverken internt eller eksternt)

Få den bedst mulige uddannelse
Er du engageret, flittig og åben for ny læring, samt udnytter alle de tilbudte uddannelsesresurser, vil du kunne opnå den bedst mulige uddannelse inden for feltet og være i stand til at give dine klienter den bedst mulige rådgivning efter endt uddannelse.

Start din uddannelse og dit nye liv nu – send din ansøgning! Ansøg HER

 

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Ring på 26 92 26 19 for yderligere oplysninger.

Læs om priserne her